W TYM ROKU NIE BĘDZIE LOSOWANIA,
KTO PIERWSZY ROZWIĄŻE ZAGADKI.
TEN ODNAJDZIE AURUNA I WYGRA.
 
By jednak dać szansę na zwycięstwo większej ilości  chętnych,
stworzyliśmy cztery niezależne od siebie wyprawy, które  rozpoczną się
w różnych terminach. Na końcu każdej ścieżki ukryliśmy jednego srebrnego AuRuna - którego ufundowały niżej wymienione podmioty:

 

 

 


 

  Harmonogram

 
I -    wyprawa od 29.06 do 19.07

II  -  wyprawa od 20.07 do 02.08
III  - wyprawa od 03.08 do 16.08
IV -  wyprawa od 17.08 do 31.08

Szczegółowe informacje

W tym roku absolutna nowość !!!


Wskazówki do trasy są ukryte na podstronach i chronione hasłem.
By otworzyć podstronę  trzeba odszyfrować wskazówkę,
odnaleźć miejsce gdzie ukryliśmy kolejne hasło itd.

By rozpocząć wyprawę wystarczy  nacisnąć przycisk  na końcu  tego tekstu,
i uruchomić szare komórki :)
 

  

 

 

 
I-sza wyprawa rusza:
28 czerwca (piątek)
o godzinie 24:00
koniec
19 lipca (piątek) o godzinie 24:00

Jeśli nikt nie odnajdzie AuRuna przechodzi do kolejnej puli co ogłosimy


II-ga wyprawa rusza:
20 lipca (sobota) 
o godzinie 10:00
zamknięcie
02 sierpnia (piątek)
o godzinie 24:00

Jeśli nikt nie odnajdzie AuRuna przechodzi do kolejnej puli co ogłosimy


III-cia wyprawa rusza:
03 sierpnia (sobota) 
o godzinie 10:00
zamknięcie
16 sierpnia (piątek)
o godzinie 24:00

Jeśli nikt nie odnajdzie AuRuna przechodzi do kolejnej puli co ogłosimy


IV - ta wyprawa rusza:
17 sierpnia (sobota)
o godzinie 10:00
zamknięcie
31 sierpnia (sobota)
o godzinie 24:00

Jeśli i tym razem nikt nie znajdzie safaża,  skarb zostaje w Bractwie

  
Uwaga! Gdy w którejkolwiek z wypraw zostanie odnaleziony AuRun, by nie psuć zabawy my tego w trakcie trwania podróży
nie ogłosimy, bo tak naprawdę 
nie liczy się cel a droga do niego. 

Poszukiwacz który pierwszy odnajdzie skarb będzie miał prawo zostawić list w miejscu ukrycia AuRuna :) 
Wiadomość wraz z imieniem i nazwiskiem ewentualnego zwycięzcy
podamy zawsze pod koniec każdego panelu.

Strażnica Walońska

Hotel Kryształ

Pracownia Rubin

Żelazny Tygiel

Mistrz Sudeckiego Bractwa Walońskiego
Robert Pawłowski

Wyprawa po AuRuna