Na skałach gdzie kruk, swój domek postawił,
mierny 
polityk swe imię zostawił.

Przycisk

Przycisk

Przycisk