W domu Pinokia w tajemnej szufladzie,
są kartki ukryte w dużym nieładzie.
Jedna z nich  hasło do strony ukrywa,
co drogę dalszą przed Tobą odkrywa

  

Przycisk